Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Tychach

Cezary Grabowski

43-100 Tychy

ul. Begonii 4a

Tel/Fax. (32) 780-22-53,

Tel. Kom. 601-062-466

e-mail: tychy3@komornik.pl

 

Numer rachunku bankowego:

ING Bank ??l?ski - 16 1050 1399 1000 0022 0225 6950

 

Kancelaria czynna:
Poniedzia??ek: 7:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 7:00 - 15:00
Pi?tek: 7:00 - 14:00


Kancelaria posiada dost?p do EPU (e-s?d) - obs??ugi elektronicznych wniosków egzekucyjnych, EKW - Centralnej Bazy Ksi?g Wieczystych, OGNIVO - systemu s??u???cego do poszukiwania rachunków bankowych oraz PUE ZUS - systemu umo??liwiaj?cego elektroniczne przesy??anie wniosków do ZUS - EKS.