Właściwość miejscowaObszar w??a??ciwo??ci S?du Rejonowego w Tychach obejmuje:

- Tychy

- L?dziny

- Bieru?? Stary

- Bieru?? Nowy

- Bojszowy

- Kobiór

- ??wierczyniec